Entidades e colectivos

Denominación CIF Representante Asinou...
Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural G27393263 Julio Gómez (Presidente) hai 7 anos
Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación G15797327 Patricia Buján Otero (presidencia) hai 7 anos
Asociación Galega de Onomástica (AGOn) Asociación Galega de Onomástica (AGOn) G15754211 Antón Palacio, presidente hai 7 anos
Asociación Galega de Editores (AGE) Asociación Galega de Editores (AGE) G15130594 Manuel Bragado Rodríguez, presidente hai 7 anos
Asociación Galega de Consumidores e Usuarios Asociación Galega de Consumidores e Usuarios G-70334867 Manuel Pérez Arias hai 7 anos
Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica (AGC CCT) Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica (AGC CCT) G70301874 Manuel Vicente hai 7 anos
Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE...NAS ONDAS! Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE...NAS ONDAS! G 36350015 Santiago Veloso. Presidente hai 7 anos
Asociación Cultural Coto do Castelo de Graba Asociación Cultural Coto do Castelo de Graba G94052099 Martiño Novo, Presidente hai 7 anos
Asociación Cultural Castiñeiro Milenario Asociación Cultural Castiñeiro Milenario G27331743 Carlos Fernández, Presidente hai 7 anos
Asociación Cultural BARBANTIA Asociación Cultural BARBANTIA G-15972490 Xoán Pastor Rodríguez Santamaría hai 7 anos
Asociación Cultural Alborexar Asociación Cultural Alborexar NON TEN Todos os membros hai 7 anos
Asociación Cultural A Rebusca Asociación Cultural A Rebusca G32405060 Alvaro Dominguez hai 7 anos
Asociación Colectivo Cultural Ollomao Asociación Colectivo Cultural Ollomao G27365477 Tamara Rubiños Varela hai 7 anos
Asoc. Veciñal do Couto, de San Martiño de Xuvia, Narón Asoc. Veciñal do Couto, de San Martiño de Xuvia, Narón G-15037583 - hai 7 anos
Aquén Nós. Ateneu Galego de Girona (Catalunya) Aquén Nós. Ateneu Galego de Girona (Catalunya) G55195242 Gabriel Beceiro hai 7 anos
Anova-IN Anova-IN G2778270 Xosé Manuel Beiras Torrado hai 7 anos
Alén Nós Alén Nós G36306090 Andrés Couñago laxe hai 7 anos
Alba de Groria - Cadernos de Comunicación Alba de Groria - Cadernos de Comunicación G65333189 Silvio Falcón Rodríguez, presidente hai 7 anos
Agrupación do PSdeG-PSOE de Narón Agrupación do PSdeG-PSOE de Narón G-28477727 Catalina García hai 7 anos
Agrupación Cultural O Galo Agrupación Cultural O Galo G15055015 María Antonia Pérez hai 7 anos
1 2 3 4 5 6
Denominación
Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural
Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación
Asociación Galega de Onomástica (AGOn) Asociación Galega de Onomástica (AGOn)
Asociación Galega de Editores (AGE) Asociación Galega de Editores (AGE)
Asociación Galega de Consumidores e Usuarios Asociación Galega de Consumidores e Usuarios
Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica (AGC CCT) Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica (AGC CCT)
Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE...NAS ONDAS! Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE...NAS ONDAS!
Asociación Cultural Coto do Castelo de Graba Asociación Cultural Coto do Castelo de Graba
Asociación Cultural Castiñeiro Milenario Asociación Cultural Castiñeiro Milenario
Asociación Cultural BARBANTIA Asociación Cultural BARBANTIA
Asociación Cultural Alborexar Asociación Cultural Alborexar
Asociación Cultural A Rebusca Asociación Cultural A Rebusca
Asociación Colectivo Cultural Ollomao Asociación Colectivo Cultural Ollomao
Asoc. Veciñal do Couto, de San Martiño de Xuvia, Narón Asoc. Veciñal do Couto, de San Martiño de Xuvia, Narón
Aquén Nós. Ateneu Galego de Girona (Catalunya) Aquén Nós. Ateneu Galego de Girona (Catalunya)
Anova-IN Anova-IN
Alén Nós Alén Nós
Alba de Groria - Cadernos de Comunicación Alba de Groria - Cadernos de Comunicación
Agrupación do PSdeG-PSOE de Narón Agrupación do PSdeG-PSOE de Narón
Agrupación Cultural O Galo Agrupación Cultural O Galo
1 2 3 4 5 6