Entidades e colectivos

Denominación CIF Representante Asinou...
Letra en Obras Letra en Obras ---------- Ramón Vilar hai 8 anos
Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira" Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira" G-15424864 Ricardo García Mira hai 8 anos
Botóns, portal galego de educación Botóns, portal galego de educación Roberto Noguerol hai 8 anos
Fundación Manuel María de Estudos Galegos Fundación Manuel María de Estudos Galegos G70109376 Saleta Goy, presidenta. hai 7 anos
Escena Galega Escena Galega G15834773 Salvador del Río, presidente hai 8 anos
Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE...NAS ONDAS! Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE...NAS ONDAS! G 36350015 Santiago Veloso. Presidente hai 8 anos
Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) J36125946 Secretariado Nacional hai 8 anos
Alba de Groria - Cadernos de Comunicación Alba de Groria - Cadernos de Comunicación G65333189 Silvio Falcón Rodríguez, presidente hai 8 anos
Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia Q1500270B Sofía Riveiro Olveira hai 8 anos
Asociación Colectivo Cultural Ollomao Asociación Colectivo Cultural Ollomao G27365477 Tamara Rubiños Varela hai 8 anos
Colexio Rural Agrupado de Rianxo Colexio Rural Agrupado de Rianxo Q1500341A Tobías Betanzos Rego hai 8 anos
Asociación Cultural Alborexar Asociación Cultural Alborexar NON TEN Todos os membros hai 8 anos
Duna Duna B15617228 Tomás Arrojo, director creativo hai 8 anos
Asociación de Gaiteiros Galegos Asociación de Gaiteiros Galegos G 15208358 Xaneco Tubío hai 8 anos
Ceros e Uns informática Ceros e Uns informática B36540078 Xangui Rodríguez hai 8 anos
Bloque Nacionalista Galego Bloque Nacionalista Galego G32014003 Xavier Vence Deza hai 8 anos
Asociación Xotramu Asociación Xotramu G 27401330 Xosé Lombardero Díaz hai 8 anos
Anova-IN Anova-IN G2778270 Xosé Manuel Beiras Torrado hai 8 anos
Asociación Cultural BARBANTIA Asociación Cultural BARBANTIA G-15972490 Xoán Pastor Rodríguez Santamaría hai 8 anos
yFwXntRShq yFwXntRShq GVRJDWIPY YgvzZFNJ hai 2 anos
1 2 3 4 5 6
Denominación
Letra en Obras Letra en Obras
Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira" Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira"
Botóns, portal galego de educación Botóns, portal galego de educación
Fundación Manuel María de Estudos Galegos Fundación Manuel María de Estudos Galegos
Escena Galega Escena Galega
Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE...NAS ONDAS! Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE...NAS ONDAS!
Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG)
Alba de Groria - Cadernos de Comunicación Alba de Groria - Cadernos de Comunicación
Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia
Asociación Colectivo Cultural Ollomao Asociación Colectivo Cultural Ollomao
Colexio Rural Agrupado de Rianxo Colexio Rural Agrupado de Rianxo
Asociación Cultural Alborexar Asociación Cultural Alborexar
Duna Duna
Asociación de Gaiteiros Galegos Asociación de Gaiteiros Galegos
Ceros e Uns informática Ceros e Uns informática
Bloque Nacionalista Galego Bloque Nacionalista Galego
Asociación Xotramu Asociación Xotramu
Anova-IN Anova-IN
Asociación Cultural BARBANTIA Asociación Cultural BARBANTIA
yFwXntRShq yFwXntRShq
1 2 3 4 5 6