Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Manuel González Prieto Manuel González Prieto periodismo galego na lingua que eu falo Guía en Casa-Museo hai 9 anos
Paulo Guimeráns Sanjorge Paulo Guimeráns Sanjorge Como cho digo, para que respecten os nosos dereitos lingüísticos! Historiador hai 9 anos
Pedro Villarino Barriada Pedro Villarino Barriada En todos os ámbitos, tamén en galego. Hostaleiro. hai 9 anos
Carlos Fernández Carlos Fernández Como cho vou dicir, logo Investigador precario na USC hai 8 anos
Susana Iglesias Fariñas Susana Iglesias Fariñas Licenciada en Filoloxía Galega e Profesora Colaboradora da SXPL. hai 9 anos
Iria Aboi Ferradás Iria Aboi Ferradás Como cho digo...Como me escoitas! Queremos galego nos medios de comunicación ;-) Licenciada. hai 9 anos
Abraham Herrero Menor Abraham Herrero Menor Que os medios non deixen ao galego de lado... é unha cuestión de respecto. Licenciado en Historia. Traballador no eido da economía social. hai 9 anos
Miguel Moreira Barbeito Miguel Moreira Barbeito Como cho digo! Lingüista hai 9 anos
Anxos Sobriño Pérez Anxos Sobriño Pérez Cóntao en galego, como cho digo! Lingüista na Administración de xustiza hai 9 anos
Pepe Carreira Pepe Carreira En Galego vivo,en Galego loito,en Galego amo. Locutor Radio Galega. hai 9 anos
Antón Mouriz Antón Mouriz Como cho digo ;-) Manaia, Asociación de Axuda á Adopción hai 9 anos
Iria Coello Alonso Iria Coello Alonso o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidades, as ideias en feitos (Castelao) Marketing hai 9 anos
José Juan Barreiro José Juan Barreiro As declaracións deben ser o máis literal posible Maxistrado hai 9 anos
Luís Villares Luís Villares Transcribir as nosas declaracións en galego é unha esixencia da veracidade informativa, expresa a pluralidade lingüística da sociedade e achega a administración á cidadanía Maxistrado e coordinador de Xuíces para a Democracia hai 9 anos
Aurora Rivas Sio Aurora Rivas Sio Como cho digo;-)? Mestra hai 9 anos
MªIsabel Serantes MªIsabel Serantes Na nosa terra, na nosa lingua, toda a información. Mestra hai 9 anos
María Alvarez Lagarón María Alvarez Lagarón En Galego, soa mellor! Mestra hai 9 anos
Natalia Crespo Fernández Natalia Crespo Fernández Como cho digo ;-) Mestra hai 9 anos
Tereixa Novo Arrojo Tereixa Novo Arrojo Como cho digo;-)?, e non se fale máis! Mestra e música, integrante de Fuxan os Ventos hai 9 anos
María Luísa Alonso González María Luísa Alonso González Mestra, psx hai 9 anos
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nome
Manuel González Prieto Manuel González Prieto
Paulo Guimeráns Sanjorge Paulo Guimeráns Sanjorge
Pedro Villarino Barriada Pedro Villarino Barriada
Carlos Fernández Carlos Fernández
Susana Iglesias Fariñas Susana Iglesias Fariñas
Iria Aboi Ferradás Iria Aboi Ferradás
Abraham Herrero Menor Abraham Herrero Menor
Miguel Moreira Barbeito Miguel Moreira Barbeito
Anxos Sobriño Pérez Anxos Sobriño Pérez
Pepe Carreira Pepe Carreira
Antón Mouriz Antón Mouriz
Iria Coello Alonso Iria Coello Alonso
José Juan Barreiro José Juan Barreiro
Luís Villares Luís Villares
Aurora Rivas Sio Aurora Rivas Sio
MªIsabel Serantes MªIsabel Serantes
María Alvarez Lagarón María Alvarez Lagarón
Natalia Crespo Fernández Natalia Crespo Fernández
Tereixa Novo Arrojo Tereixa Novo Arrojo
María Luísa Alonso González María Luísa Alonso González
6 7 8 9 10 11 12 13 14