Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Manuel García López Manuel García López chorima, bolboreta, choiva, lúa..... Camareiro hai 8 anos
Manuel Francisco Méndez López Manuel Francisco Méndez López Escoitei, da túa boca, palabras tan marabillosas, que o mañá, nunca máis desexei que chegara. Xestor de formación. hai 9 anos
Manuel Domínguez Rei Manuel Domínguez Rei Pois iso mesmo, como cho digo. Nin máis nin menos. Biólogo e educador ambiental. hai 8 anos
Manuel Domínguez Manuel Domínguez Como cho digo, en galego. Educador ambiental hai 9 anos
Manuel Castro Casais Manuel Castro Casais POLA NORMALIZACIÓN DO GALEGO E A RECUPERACIÓN DO SEU PRESTIXIO. Chapista, que tivo que emigrar a Madrid. E foi alí onde se dou conta, da importancia que ten a defensa da lingua e da cultura da súa terra. hai 8 anos
Manuel Bujan Manuel Bujan como non!!!! Monitor deportivo club san francisco teo e praiña sporting club hai 9 anos
Manuel Bragado Manuel Bragado Lendo en galego dámoslle máis futuro ao idioma. Como cho digo :-) Editor e presidente da Asociación Galega de Editores hai 9 anos
Manuel Bermúdez Blanco Manuel Bermúdez Blanco Como cho digo, tal como son. Técnico en Normalización Lingüística da USC hai 9 anos
Manuel Barros Fernández Manuel Barros Fernández Sempre en Galego Funcionario hai 8 anos
Manuel Ayán Díaz Manuel Ayán Díaz A lingua dun país ten que ser a normal nos medios dese país. Persoa normal xubilada hai 9 anos
Manuel Alonso Varela Manuel Alonso Varela O que dixen onte non foi ayer... Cantor hai 9 anos
Malores Villanueva Gesteira Malores Villanueva Gesteira Así como cho digo, en galego! Profesora Universitat de Barcelona hai 9 anos
Maite Vence Maite Vence Dígocho como é, en galego! Economista hai 9 anos
MARGARITA PORTELA BARREIRO MARGARITA PORTELA BARREIRO porque se mando unha nota de prensa a un medio de comunicación (no nome da asociación coa que colaboro) gustariame que a publicaran como a orixinal: EN GALEGO, e despóis se a queren comentar por min que o fagan en suajili........e por moitas cousas máis Auxiliar administrativa hai 9 anos
MANUEL VAZQUEZ BALDOMIR MANUEL VAZQUEZ BALDOMIR hai 9 anos
Luís Villares Luís Villares Transcribir as nosas declaracións en galego é unha esixencia da veracidade informativa, expresa a pluralidade lingüística da sociedade e achega a administración á cidadanía Maxistrado e coordinador de Xuíces para a Democracia hai 9 anos
Luís Pérez Barral Luís Pérez Barral hai 9 anos
Luís Piñón Solla Luís Piñón Solla galego ata a médula!! Aux. de efermería hai 9 anos
Luís Davila Luís Davila Como cho digo ;-) Debuxante hai 9 anos
Luz Varela Miñones Luz Varela Miñones Traducir ó castelán o meu discurso, cando hai unha solucitude expresa en senso contrario, di moi pouco a favor dun xornalismo veraz e plural. Tendeira hai 9 anos
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nome
Manuel García López Manuel García López
Manuel Francisco Méndez López Manuel Francisco Méndez López
Manuel Domínguez Rei Manuel Domínguez Rei
Manuel Domínguez Manuel Domínguez
Manuel Castro Casais Manuel Castro Casais
Manuel Bujan Manuel Bujan
Manuel Bragado Manuel Bragado
Manuel Bermúdez Blanco Manuel Bermúdez Blanco
Manuel Barros Fernández Manuel Barros Fernández
Manuel Ayán Díaz Manuel Ayán Díaz
Manuel Alonso Varela Manuel Alonso Varela
Malores Villanueva Gesteira Malores Villanueva Gesteira
Maite Vence Maite Vence
MARGARITA PORTELA BARREIRO MARGARITA PORTELA BARREIRO
MANUEL VAZQUEZ BALDOMIR MANUEL VAZQUEZ BALDOMIR
Luís Villares Luís Villares
Luís Pérez Barral Luís Pérez Barral
Luís Piñón Solla Luís Piñón Solla
Luís Davila Luís Davila
Luz Varela Miñones Luz Varela Miñones
6 7 8 9 10 11 12 13 14