Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Xoán Curiel Ares Xoán Curiel Ares Como cho digo;-) Músico, cantante hai 8 anos
Susana Martínez Susana Martínez Porque coido que aínda se ten que apoiar máis a lingua, non só por parte de entidades públicas senón tamén privadas. As primeiras deberían empurrar máis ás segundas! Que non sexa unha lingua en extinción!! Cantante / docente. hai 8 anos
Francisco Manuel Eiró Rodríguez Francisco Manuel Eiró Rodríguez Respecta, como cho digo ;-) Xerente de todocondado.com hai 8 anos
Adolfo Nuñez Adolfo Nuñez Como cho digo!! Desenvolvedor de aplicacións! hai 8 anos
Olalla Manzano Olalla Manzano como cho digo ;-) galega hai 8 anos
Marcus Fernández Marcus Fernández Dá moita mágoa ver a pouca presenza da nosa lingua nos medios privados galegos, e que cando a hai limítese ás seccións de opinión e cultura. ¿Así conectan co seu público? Webmaster de Codigocero.com hai 8 anos
Alberte López Muñiz Alberte López Muñiz Nós comunicamos en galego Redactor de somosbreogan.org e mestre hai 8 anos
Xosé Eliseu Mera Quintas Xosé Eliseu Mera Quintas As cousas obvias non precisas dunha grande explicación. Como cho digo ;) Músico hai 8 anos
Margarida Corral Sánchez Margarida Corral Sánchez Son galega. Galego é meu nome. Galega é a lingua que eu falo. Quen de min fale ou quen recolla as miñas verbas debe respectalo. Técnica de Igualdade. Socióloga hai 8 anos
Isabel Vaquero Quintela Isabel Vaquero Quintela Que poidan velo como cho digo! ;-) Traballadora e delegada sindical na USC. Responsable do BNG de Ames hai 8 anos
Pepe B. Alborés Pepe B. Alborés En galego, como cho digo! Filólogo hai 8 anos
Susana Susana Poque temos dereito a recibir información na nosa lingua Profesora hai 8 anos
Noa Presas Bergantiños Noa Presas Bergantiños Na miña terra, prensa no meu idioma Precaria hai 8 anos
Gonzalo Hermo Gonzalo Hermo Que se vexa no papel xustamente como cho digo ;-) Traballador da USC e escritor hai 8 anos
Estíbaliz Espinosa Río Estíbaliz Espinosa Río éche o que hai: como cho conto Escritora. Cantora hai 8 anos
Xosé Ramón Farinós López Xosé Ramón Farinós López Agora conta tí, Así como cho conto eu Secretario IES Fontexería hai 8 anos
Estíbaliz Espinosa Río Estíbaliz Espinosa Río éche o que hai: como cho conto Escritora. Cantora. hai 8 anos
Iago Carreira Trigo Iago Carreira Trigo As miñas declaracións como as series, en versión orixinal subtitulada Galego. hai 8 anos
Susana Méndez Susana Méndez Que non deturpen a nosa mensaxe. Que se transmita como a dicimos, como cho digo ;-) Vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística. hai 8 anos
Quique Morales Quique Morales Se digo unha cousa non digo outra! Xornalista hai 8 anos
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nome
Xoán Curiel Ares Xoán Curiel Ares
Susana Martínez Susana Martínez
Francisco Manuel Eiró Rodríguez Francisco Manuel Eiró Rodríguez
Adolfo Nuñez Adolfo Nuñez
Olalla Manzano Olalla Manzano
Marcus Fernández Marcus Fernández
Alberte López Muñiz Alberte López Muñiz
Xosé Eliseu Mera Quintas Xosé Eliseu Mera Quintas
Margarida Corral Sánchez Margarida Corral Sánchez
Isabel Vaquero Quintela Isabel Vaquero Quintela
Pepe B. Alborés Pepe B. Alborés
Susana Susana
Noa Presas Bergantiños Noa Presas Bergantiños
Gonzalo Hermo Gonzalo Hermo
Estíbaliz Espinosa Río Estíbaliz Espinosa Río
Xosé Ramón Farinós López Xosé Ramón Farinós López
Estíbaliz Espinosa Río Estíbaliz Espinosa Río
Iago Carreira Trigo Iago Carreira Trigo
Susana Méndez Susana Méndez
Quique Morales Quique Morales
7 8 9 10 11 12 13 14 15