Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Manuel Reyes Villar Manuel Reyes Villar Mudar a miña lingua é manipular a realidade Filólogo e mebro do grupo de rock Os John Deeres hai 8 anos
Hadrián Esteves Hadrián Esteves Máis galego e menos manipulaçom nos médios de comunicaçom! Mestre hai 8 anos
Diego Boquete Sánchez Diego Boquete Sánchez Na Galiza PRENSA en Galego! Orixinal, non? Mestre galego! hai 8 anos
Xosé Manuel Golpe Acuña Xosé Manuel Golpe Acuña Na Galiza, en Galego Técnico en enerxías renovábeis hai 8 anos
Sandra Sendin Sandra Sendin Na Galiza, sempre en Galego Administrativo hai 8 anos
Jorge Mira Jorge Mira Na lingua que emana de xeito natural nesta fin da Europa continental Catedrático de Electromagnetismo da USC e comunicador científico hai 8 anos
Susana Sánchez Arins Susana Sánchez Arins Na língua que eu falo! mestra e poeta dependendo da hora hai 8 anos
Noa Presas Bergantiños Noa Presas Bergantiños Na miña terra, prensa no meu idioma Precaria hai 8 anos
MªIsabel Serantes MªIsabel Serantes Na nosa terra, na nosa lingua, toda a información. Mestra hai 8 anos
Mario Otero Diz Mario Otero Diz Ninguén virá a salvar o noso galego, é a nosa responsabilidade. Director da Orquestra Universitaria de Santiago de Compostela hai 8 anos
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez No noso pais, na nosa lingua Enxeñeiro hai 8 anos
Xavi Cervantes Xavi Cervantes Nom me traduzas. As minhas palavras, como chas digo ;-) Estudante hai 8 anos
Pablo Remuiñán Pablo Remuiñán Non deixemos que a nosa lingua esmoreza Condutor hai 8 anos
María Blanco Crespo María Blanco Crespo Non deixo que ninguén me quite a lingua da boca. Docente de Ensino Secundario hai 8 anos
Carmen Pérez González-Granxeiro Carmen Pérez González-Granxeiro Non hai arte sen lingua, nin cultura sen as verbas que a artellan. Non somos se non nos nomeamos. Artista. www.carmenpggranxeiro.com hai 8 anos
Lidia Bao Lidia Bao Non me contraduzas. Xornalista hai 8 anos
María Helena Álvarez Testa María Helena Álvarez Testa Non me traduzas o que che conto Son unha delineante á que levou a crise por diante... hai 8 anos
Pedro Domínguez Devesa Pedro Domínguez Devesa Non necesito que me traduzas a outro idioma as entrevistas en galego, entendo a miña lingua. Como cho digo! Galego hai 8 anos
Martiño Maseda Lozano Martiño Maseda Lozano Non violentes a forma dos meus pensamentos, respecta a súa lingua: o galego. Escritor hai 8 anos
Xosé Manuel Pardo López Xosé Manuel Pardo López Normalicemos a comunicación Profesor USC hai 8 anos
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nome
Manuel Reyes Villar Manuel Reyes Villar
Hadrián Esteves Hadrián Esteves
Diego Boquete Sánchez Diego Boquete Sánchez
Xosé Manuel Golpe Acuña Xosé Manuel Golpe Acuña
Sandra Sendin Sandra Sendin
Jorge Mira Jorge Mira
Susana Sánchez Arins Susana Sánchez Arins
Noa Presas Bergantiños Noa Presas Bergantiños
MªIsabel Serantes MªIsabel Serantes
Mario Otero Diz Mario Otero Diz
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez
Xavi Cervantes Xavi Cervantes
Pablo Remuiñán Pablo Remuiñán
María Blanco Crespo María Blanco Crespo
Carmen Pérez González-Granxeiro Carmen Pérez González-Granxeiro
Lidia Bao Lidia Bao
María Helena Álvarez Testa María Helena Álvarez Testa
Pedro Domínguez Devesa Pedro Domínguez Devesa
Martiño Maseda Lozano Martiño Maseda Lozano
Xosé Manuel Pardo López Xosé Manuel Pardo López
7 8 9 10 11 12 13 14 15