Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Andrés Couñago Laxe. Andrés Couñago Laxe. a nosa razón de ser Aprendendo o oficio de vivir. hai 7 anos
Anxos Sobriño Pérez Anxos Sobriño Pérez Cóntao en galego, como cho digo! Lingüista na Administración de xustiza hai 7 anos
Ximena González Ataide Ximena González Ataide O galego é a forma que temos de transmitir o que somos, se nos traducen mudan o que somos. Queremos galego. Concelleira do BNG en Ourense hai 7 anos
Gustavo Gustavo Como cho digo! Falo galego porque me peta, porque é a miña lingua e porque por moitos atrancos que traten de pór, cada un de nós somos soberanos para decidir en que lingua queremos falar, ler ou escoitar. Como cho digo e como cho conto! Administrativo hai 7 anos
Alberte Momán Noval Alberte Momán Noval Temos dereito a escoitarnos e lernos en galego. Enxeñeiro, escritor e editor. hai 7 anos
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez hai 7 anos
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez No noso pais, na nosa lingua Enxeñeiro hai 7 anos
Antón Rodríguez Antón Rodríguez A comunicación en galego, ben falado e ben escrito. Músico. hai 7 anos
Antón Campos González Antón Campos González Eu, en galego. Tecnico superior en recursos naturais en paro. hai 7 anos
Xosé Henrique García Outeiral Xosé Henrique García Outeiral hai 7 anos
Noelia Darriba García Noelia Darriba García hai 7 anos
Iria Coello Alonso Iria Coello Alonso o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidades, as ideias en feitos (Castelao) Marketing hai 7 anos
Elvira Lombao Vila Elvira Lombao Vila falo galego porque me peta Administrativo hai 7 anos
Xosé Manuel Golpe Acuña Xosé Manuel Golpe Acuña Na Galiza, en Galego Técnico en enerxías renovábeis hai 7 anos
Cristian Mosquera Goce Cristian Mosquera Goce A nosa lingüa, a nosa cultura, o noso pobo. Estudante de Dereito na UVIGO. hai 7 anos
Alba Naveira Romero Alba Naveira Romero Como mo digas! Xornalista hai 7 anos
Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro Sempre en Galiza, sempre en galego Técnico Naval, político, presidente de Unidade Veciñal 26 de Abril, e presidente da AC Cultura Aberta de Carral, membro da Directiva do GDR "As Mariñas-Betanzos" e da AC e Teatral "Abril de Lume e Ferro" hai 7 anos
Carolina Alonso Mosquera Carolina Alonso Mosquera LITERALMENTE EN GALEGO Persoal Servizos Xerais Sergas hai 7 anos
Lidia Bao Lidia Bao Non me contraduzas. Xornalista hai 7 anos
Francisco X. Alvedro López Francisco X. Alvedro López Parafraseando a Castelao: "O idioma imposto non logrará matar o seu idioma natural, mentres apoiemos iniciativas como esta" Vicepresidente da Asoc. Alba de Groria e Editor de Cadernos de Comunicación. hai 7 anos
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nome
Andrés Couñago Laxe. Andrés Couñago Laxe.
Anxos Sobriño Pérez Anxos Sobriño Pérez
Ximena González Ataide Ximena González Ataide
Gustavo Gustavo
Alberte Momán Noval Alberte Momán Noval
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez
Antón Rodríguez Antón Rodríguez
Antón Campos González Antón Campos González
Xosé Henrique García Outeiral Xosé Henrique García Outeiral
Noelia Darriba García Noelia Darriba García
Iria Coello Alonso Iria Coello Alonso
Elvira Lombao Vila Elvira Lombao Vila
Xosé Manuel Golpe Acuña Xosé Manuel Golpe Acuña
Cristian Mosquera Goce Cristian Mosquera Goce
Alba Naveira Romero Alba Naveira Romero
Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro
Carolina Alonso Mosquera Carolina Alonso Mosquera
Lidia Bao Lidia Bao
Francisco X. Alvedro López Francisco X. Alvedro López
10 11 12 13 14 15 16 17 18