Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Lidia Bao Lidia Bao Non me contraduzas. Xornalista hai 8 anos
Francisco X. Alvedro López Francisco X. Alvedro López Parafraseando a Castelao: "O idioma imposto non logrará matar o seu idioma natural, mentres apoiemos iniciativas como esta" Vicepresidente da Asoc. Alba de Groria e Editor de Cadernos de Comunicación. hai 8 anos
Emilio M. Martínez Rivas Emilio M. Martínez Rivas En galego estamos no mundo Vicexerente de RRHH na Universidade de Vigo hai 8 anos
Francisco Xavier Lorenzo Penel Francisco Xavier Lorenzo Penel Xa che digo! Técnico de Administración Xeral hai 8 anos
Xabier Cid Vidal Xabier Cid Vidal O galego defínenos como pobo... conservémolo pois! Científico. Doutor en Física de partículas traballando para o CERN (Xenebra) hai 8 anos
Malores Villanueva Gesteira Malores Villanueva Gesteira Así como cho digo, en galego! Profesora Universitat de Barcelona hai 8 anos
Suso Iglesias Mato Suso Iglesias Mato e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre Xornalista hai 8 anos
Emmanuel Franco Joven Emmanuel Franco Joven "Lingoa proletaria do meu pobo" Estudante universitario. hai 8 anos
Zeltia Laya Sánchez Zeltia Laya Sánchez Ser e estar en galego no mundo Futura mestra de filosofía :) hai 8 anos
Fina Guitián Fina Guitián así mesmo cho digo funcionaria bibliotecas hai 8 anos
Xoán M. Maceiras Tajes Xoán M. Maceiras Tajes Como cho digo ;-) Funcionario hai 8 anos
Abraham Herrero Menor Abraham Herrero Menor Que os medios non deixen ao galego de lado... é unha cuestión de respecto. Licenciado en Historia. Traballador no eido da economía social. hai 8 anos
Pedro Villarino Barriada Pedro Villarino Barriada En todos os ámbitos, tamén en galego. Hostaleiro. hai 8 anos
Xusto Rodríguez Río Xusto Rodríguez Río Se che interesa o que vou contar, cóntao como cho digo. Non é moito pedir, ou? Persoal de administración e servizos. Universidade de Santiago de Compostela hai 8 anos
Eulalia López López Eulalia López López Falar en galego é a mellor homenaxe ó noso idioma. Fala galego, fai que non morra. Técnico Audiovisual hai 8 anos
Maite Vence Maite Vence Dígocho como é, en galego! Economista hai 8 anos
Paulo Rendo Martínez Paulo Rendo Martínez O galego ponos no mundo. profesor hai 8 anos
Xavier Vence Deza Xavier Vence Deza Mira que era ben máis fácil poñelo como cho digo! Catedrático Economía Aplicada USC Portavoz Nacional do BNG hai 8 anos
Ignacio Uribarri Durán Ignacio Uribarri Durán Así o escoito!! Veterinario hai 8 anos
Alberto Fernández Pérez Alberto Fernández Pérez A prensa debería ser exemplo respectando a lingua galega Enxeñeiro informático hai 8 anos
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nome
Lidia Bao Lidia Bao
Francisco X. Alvedro López Francisco X. Alvedro López
Emilio M. Martínez Rivas Emilio M. Martínez Rivas
Francisco Xavier Lorenzo Penel Francisco Xavier Lorenzo Penel
Xabier Cid Vidal Xabier Cid Vidal
Malores Villanueva Gesteira Malores Villanueva Gesteira
Suso Iglesias Mato Suso Iglesias Mato
Emmanuel Franco Joven Emmanuel Franco Joven
Zeltia Laya Sánchez Zeltia Laya Sánchez
Fina Guitián Fina Guitián
Xoán M. Maceiras Tajes Xoán M. Maceiras Tajes
Abraham Herrero Menor Abraham Herrero Menor
Pedro Villarino Barriada Pedro Villarino Barriada
Xusto Rodríguez Río Xusto Rodríguez Río
Eulalia López López Eulalia López López
Maite Vence Maite Vence
Paulo Rendo Martínez Paulo Rendo Martínez
Xavier Vence Deza Xavier Vence Deza
Ignacio Uribarri Durán Ignacio Uribarri Durán
Alberto Fernández Pérez Alberto Fernández Pérez
10 11 12 13 14 15 16 17 18