Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Uxía Vázquez Rodríguez Uxía Vázquez Rodríguez Porque me gusta e quero que me conten en galego o que acontece en galego Estudante e tradutora hai 7 anos
Verónica Boquete Verónica Boquete O galego é a miña lingua e parte imprescindible da nosa cultura... Respéctaa e faina visible. Conservala é un deber! Futbolista internacional, actualmente no Bayern Munich hai 7 anos
Victoria García Rebollido Victoria García Rebollido Como cho digo;-) Auxiliar administrativa hai 7 anos
Vítor Garabana Barro Vítor Garabana Barro Os meios na nossa língua Cidadao hai 7 anos
Xabier Cid Vidal Xabier Cid Vidal O galego defínenos como pobo... conservémolo pois! Científico. Doutor en Física de partículas traballando para o CERN (Xenebra) hai 7 anos
Xabier Gómez Santiso Xabier Gómez Santiso En galego entendemos todo moito mellor Músico hai 7 anos
Xabier López López Xabier López López As cousas como son! Escritor hai 7 anos
Xan Campos Xan Campos Músico hai 7 anos
Xan Lois Lomba Alonso Xan Lois Lomba Alonso O galego non come a ninguén: incluídos aos medios de comunición Mestre, concelleiro do BNG na Guarda, pero máis ca iso: persoa. hai 7 anos
Xavi Cervantes Xavi Cervantes Nom me traduzas. As minhas palavras, como chas digo ;-) Estudante hai 7 anos
Xavier Rodríguez Barrio Xavier Rodríguez Barrio Eu só falo en galego Escritor, tradutor e Coordinador de Normalización Lingüística da Deputación de Lugo. hai 7 anos
Xavier Vence Deza Xavier Vence Deza Mira que era ben máis fácil poñelo como cho digo! Catedrático Economía Aplicada USC Portavoz Nacional do BNG hai 7 anos
Xerome Calero Prado Xerome Calero Prado En galego sempre cidadán hai 7 anos
Xiana Lastra Pernas Xiana Lastra Pernas Por favor...o que che conto... como cho digo ;) Xornalista e cantora hai 7 anos
Ximena González Ataide Ximena González Ataide O galego é a forma que temos de transmitir o que somos, se nos traducen mudan o que somos. Queremos galego. Concelleira do BNG en Ourense hai 7 anos
Xose Ramon Branco Sueiro Xose Ramon Branco Sueiro a palbra no tempo.....somos médico hai 7 anos
Xosemaría Rodríguez Fernánez Xosemaría Rodríguez Fernánez Cóntao como cho digo! Avogado hai 7 anos
Xosé Constenla Xosé Constenla Como cho digo ;-) Xeógrafo e cantautor hai 7 anos
Xosé Eliseu Mera Quintas Xosé Eliseu Mera Quintas As cousas obvias non precisas dunha grande explicación. Como cho digo ;) Músico hai 7 anos
Xosé Henrique García Outeiral Xosé Henrique García Outeiral hai 7 anos
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nome
Uxía Vázquez Rodríguez Uxía Vázquez Rodríguez
Verónica Boquete Verónica Boquete
Victoria García Rebollido Victoria García Rebollido
Vítor Garabana Barro Vítor Garabana Barro
Xabier Cid Vidal Xabier Cid Vidal
Xabier Gómez Santiso Xabier Gómez Santiso
Xabier López López Xabier López López
Xan Campos Xan Campos
Xan Lois Lomba Alonso Xan Lois Lomba Alonso
Xavi Cervantes Xavi Cervantes
Xavier Rodríguez Barrio Xavier Rodríguez Barrio
Xavier Vence Deza Xavier Vence Deza
Xerome Calero Prado Xerome Calero Prado
Xiana Lastra Pernas Xiana Lastra Pernas
Ximena González Ataide Ximena González Ataide
Xose Ramon Branco Sueiro Xose Ramon Branco Sueiro
Xosemaría Rodríguez Fernánez Xosemaría Rodríguez Fernánez
Xosé Constenla Xosé Constenla
Xosé Eliseu Mera Quintas Xosé Eliseu Mera Quintas
Xosé Henrique García Outeiral Xosé Henrique García Outeiral
10 11 12 13 14 15 16 17 18