Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Carlos Álvarez Ramos Carlos Álvarez Ramos Porque a normalización da lingua de noso vén primeiramente pola súa visivilización. Estudante de segundo ano de Dereito na USC hai 8 anos
Ramón Feal Martínez Ramón Feal Martínez Funcionario hai 8 anos
Paula Vidal Abalo Paula Vidal Abalo O galego é parte do noso patrimonio, como a natureza. Defender a natureza e noso medio é tamén defender a nosa lingua Educadora do Centro de Educación Ambiental As Corcerizas. Membro de Amigos da Terra hai 8 anos
Oscar Antón Pérez García Oscar Antón Pérez García Co galego imos máis lonxe, mesmo á beira da casa Enxeñeiro Técnico Agrícola hai 8 anos
Pablo Fernández Ans Pablo Fernández Ans Por un uso cotián e culto do galego, non o musealicemos. Un cidadán máis hai 8 anos
Manuel Castro Casais Manuel Castro Casais POLA NORMALIZACIÓN DO GALEGO E A RECUPERACIÓN DO SEU PRESTIXIO. Chapista, que tivo que emigrar a Madrid. E foi alí onde se dou conta, da importancia que ten a defensa da lingua e da cultura da súa terra. hai 8 anos
David Martínez López David Martínez López Conservemos a nosa lingua. Un d´A Estrada que vive e estuda en Vigo e traballa en Malpica. hai 8 anos
Jeremias Martinez Jeremias Martinez En galego é máis doado e fermoso. Cidadá consciente. hai 8 anos
Xosé Manuel Saa Vázquez Xosé Manuel Saa Vázquez Como cho digo.,en galego.. Colaborador no centro social e cultural O CARNEIRO ALADO. hai 8 anos
Xan Lois Lomba Alonso Xan Lois Lomba Alonso O galego non come a ninguén: incluídos aos medios de comunición Mestre, concelleiro do BNG na Guarda, pero máis ca iso: persoa. hai 8 anos
manuel rey manuel rey falo o que son Como cho digo. celador, centro de saude da Estrada hai 8 anos
Daniel Moreiras Carballo Daniel Moreiras Carballo Cóntallelo como cho digo, por favor, a retranca non ten tradución, non me elimines as verbas que non dixen! Cantante e cómico, autor da Bertolina, Ferti món, Vou estalar... hai 8 anos
Iria Ameneiros Corral Iria Ameneiros Corral A fidelidade da información empeza pola lingua. Como cho digo ;-) Bailarina, actriz, educadora social e estudante de Comunicación Audiovisual hai 8 anos
Francisco Sampedro Francisco Sampedro En galego todo, a filosofía tamén Ensaísta e tradutor hai 8 anos
Cé Tomé Cé Tomé penso, soño e falo en galego artista plastico e sonoro hai 8 anos
Hadrián Esteves Hadrián Esteves Máis galego e menos manipulaçom nos médios de comunicaçom! Mestre hai 8 anos
Sofia Rama Sofia Rama para deixar de ser un in-país, Galego si, si, si! Docente hai 8 anos
Isaías Pérez Carballo Isaías Pérez Carballo Pola lingua que falo Autónomo hai 8 anos
Silvia Alvite Rúa Silvia Alvite Rúa Cada día máis! Enxañeira de Montes hai 8 anos
Manuel García López Manuel García López chorima, bolboreta, choiva, lúa..... Camareiro hai 8 anos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nome
Carlos Álvarez Ramos Carlos Álvarez Ramos
Ramón Feal Martínez Ramón Feal Martínez
Paula Vidal Abalo Paula Vidal Abalo
Oscar Antón Pérez García Oscar Antón Pérez García
Pablo Fernández Ans Pablo Fernández Ans
Manuel Castro Casais Manuel Castro Casais
David Martínez López David Martínez López
Jeremias Martinez Jeremias Martinez
Xosé Manuel Saa Vázquez Xosé Manuel Saa Vázquez
Xan Lois Lomba Alonso Xan Lois Lomba Alonso
manuel rey manuel rey
Daniel Moreiras Carballo Daniel Moreiras Carballo
Iria Ameneiros Corral Iria Ameneiros Corral
Francisco Sampedro Francisco Sampedro
Cé Tomé Cé Tomé
Hadrián Esteves Hadrián Esteves
Sofia Rama Sofia Rama
Isaías Pérez Carballo Isaías Pérez Carballo
Silvia Alvite Rúa Silvia Alvite Rúa
Manuel García López Manuel García López
1 2 3 4 5 6 7 8 9