Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Soco García Conde Soco García Conde Técnica de normalización lingüística no Concello de Santiago hai 9 anos
Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez Arqueólogo hai 9 anos
Xan Campos Xan Campos Músico hai 9 anos
rosa ana sequeiros giraldez rosa ana sequeiros giraldez camareira hai 9 anos
esther torres taboada esther torres taboada profesora hai 9 anos
María Luísa Alonso González María Luísa Alonso González Mestra, psx hai 9 anos
Marita Amoedo Gómez Marita Amoedo Gómez hai 9 anos
Pedro Manuel Lamas Carral Pedro Manuel Lamas Carral Profesor de secundaria hai 9 anos
Pablo Basanta Cerezo Pablo Basanta Cerezo hai 9 anos
Ledicia Costas Ledicia Costas Escritora hai 8 anos
Cristina Flor Otero Cristina Flor Otero Química hai 8 anos
Ramón Feal Martínez Ramón Feal Martínez Funcionario hai 8 anos
Susana Trigo Arcos Susana Trigo Arcos Cidadá de Galicia hai 8 anos
María Alvarez Lagarón María Alvarez Lagarón En Galego, soa mellor! Mestra hai 9 anos
Norberto Varela Calvo Norberto Varela Calvo Unha maré de verbas galegas en todas as bocas lector hai 9 anos
Xoán Rafael Vilas Xoán Rafael Vilas como cho digo, así mesmo quero ;-) Fotógrafo hai 9 anos
Marián González Marián González "Así como cho digo ;-)" Mestra. hai 9 anos
Mónica Vázquez Lopo Mónica Vázquez Lopo "Galicia somos nós: a xente e máis a fala" Xornalista hai 8 anos
Xoán Vizoso Xoán Vizoso "Gochocomodi"... e, se non o entendes, así é como cho digo! Sonche como son e dígocho como é. Docente hai 9 anos
Emmanuel Franco Joven Emmanuel Franco Joven "Lingoa proletaria do meu pobo" Estudante universitario. hai 9 anos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nome
Soco García Conde Soco García Conde
Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez
Xan Campos Xan Campos
rosa ana sequeiros giraldez rosa ana sequeiros giraldez
esther torres taboada esther torres taboada
María Luísa Alonso González María Luísa Alonso González
Marita Amoedo Gómez Marita Amoedo Gómez
Pedro Manuel Lamas Carral Pedro Manuel Lamas Carral
Pablo Basanta Cerezo Pablo Basanta Cerezo
Ledicia Costas Ledicia Costas
Cristina Flor Otero Cristina Flor Otero
Ramón Feal Martínez Ramón Feal Martínez
Susana Trigo Arcos Susana Trigo Arcos
María Alvarez Lagarón María Alvarez Lagarón
Norberto Varela Calvo Norberto Varela Calvo
Xoán Rafael Vilas Xoán Rafael Vilas
Marián González Marián González
Mónica Vázquez Lopo Mónica Vázquez Lopo
Xoán Vizoso Xoán Vizoso
Emmanuel Franco Joven Emmanuel Franco Joven
1 2 3 4 5 6 7 8 9