Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Mónica Vázquez Lopo Mónica Vázquez Lopo "Galicia somos nós: a xente e máis a fala" Xornalista hai 8 anos
Ana Pérez Fernández Ana Pérez Fernández Amo o galego :D Avogada hai 8 anos
Cristina Flor Otero Cristina Flor Otero Química hai 8 anos
Xabier Gómez Santiso Xabier Gómez Santiso En galego entendemos todo moito mellor Músico hai 8 anos
Nel Vidal Barral Nel Vidal Barral Quero que a nosa lingua se vexa, que non se invisibilice Técnico de normalización lingüística en Carballo e presidente da CTNL hai 8 anos
Jacobo Cantorna Cigarrán Jacobo Cantorna Cigarrán Para que o que che conten soe como cho digo ;-) Desenvolvedor de software hai 8 anos
Carlos Fernández Carlos Fernández Como cho vou dicir, logo Investigador precario na USC hai 8 anos
Berta Portero Méndez Berta Portero Méndez Como cho digo ;) Estudante de Educación Social na UDC hai 8 anos
Xosé Vázquez Pintor Xosé Vázquez Pintor ....porque / sabes a esencia e patrimonio, porque / es nosa e miña a un tempo / cando vou na soedade do xardín e teño / espazo para estar.../ nese cáliz da rosa permanente / que ti es, dende o máis antigo sol / que chama na mañá polos insectos xubilado hai 8 anos
Francisco Javier Velo Cambeiro (FRAN VELO) Francisco Javier Velo Cambeiro (FRAN VELO) Por un galego visible e palpable Fran Velo, músico (Baixista de Heredeiros da Crus) hai 8 anos
Xavier Rodríguez Barrio Xavier Rodríguez Barrio Eu só falo en galego Escritor, tradutor e Coordinador de Normalización Lingüística da Deputación de Lugo. hai 8 anos
Rosa Martinez Vilas Rosa Martinez Vilas O galego é importante, quero galego! poeta hai 8 anos
Eduardo Nicolano Estévez Eduardo Nicolano Estévez como cho digo, dígocho en verso ;-) escritor e analista de sistemas hai 8 anos
Carlos Caetano Biscainho Fernandes Carlos Caetano Biscainho Fernandes Como cho digo ;-) Docente da UDC hai 8 anos
Concha Blanco Blanco Concha Blanco Blanco En galego, SI. Escritora. hai 8 anos
Anxos Sumai Anxos Sumai Como cho digo ;-) Escritora e documentalista hai 8 anos
Ledicia Costas Ledicia Costas Escritora hai 8 anos
Manuel González Prieto Manuel González Prieto periodismo galego na lingua que eu falo Guía en Casa-Museo hai 8 anos
NATALIA DOMINGUEZ GALÁN NATALIA DOMINGUEZ GALÁN Se non se nomea, non existe EDUCADORA SOCIAL hai 8 anos
Pablo Basanta Cerezo Pablo Basanta Cerezo hai 9 anos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nome
Mónica Vázquez Lopo Mónica Vázquez Lopo
Ana Pérez Fernández Ana Pérez Fernández
Cristina Flor Otero Cristina Flor Otero
Xabier Gómez Santiso Xabier Gómez Santiso
Nel Vidal Barral Nel Vidal Barral
Jacobo Cantorna Cigarrán Jacobo Cantorna Cigarrán
Carlos Fernández Carlos Fernández
Berta Portero Méndez Berta Portero Méndez
Xosé Vázquez Pintor Xosé Vázquez Pintor
Francisco Javier Velo Cambeiro (FRAN VELO) Francisco Javier Velo Cambeiro (FRAN VELO)
Xavier Rodríguez Barrio Xavier Rodríguez Barrio
Rosa Martinez Vilas Rosa Martinez Vilas
Eduardo Nicolano Estévez Eduardo Nicolano Estévez
Carlos Caetano Biscainho Fernandes Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Concha Blanco Blanco Concha Blanco Blanco
Anxos Sumai Anxos Sumai
Ledicia Costas Ledicia Costas
Manuel González Prieto Manuel González Prieto
NATALIA DOMINGUEZ GALÁN NATALIA DOMINGUEZ GALÁN
Pablo Basanta Cerezo Pablo Basanta Cerezo
1 2 3 4 5 6 7 8 9