Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
TERESA BLANCO TERESA BLANCO GALEGO NOS MEDIOS DUE hai 9 anos
Suso López Suso López Quero medios galegos e en galego Comunicador audiovisual hai 9 anos
Suso Iglesias Mato Suso Iglesias Mato e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre Xornalista hai 9 anos
Suso Domínguez Suso Domínguez O galego é lingua preferente Voceiro da Plataforma de Afectad@s polas Preferentes de Compostela hai 9 anos
Susana Trigo Arcos Susana Trigo Arcos Cidadá de Galicia hai 8 anos
Susana Sánchez Arins Susana Sánchez Arins Na língua que eu falo! mestra e poeta dependendo da hora hai 9 anos
Susana Romero Susana Romero A realidade de noso comunícase en galego. É o xusto, é o noso dereito Voceira do Sindicato de Controladores/as Aéreos/as hai 9 anos
Susana Méndez Susana Méndez Que non deturpen a nosa mensaxe. Que se transmita como a dicimos, como cho digo ;-) Vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística. hai 9 anos
Susana Mayo Redondo Susana Mayo Redondo Eu son o que falo. E se non non son eu. Concelleira de Ames hai 9 anos
Susana Martínez Susana Martínez Porque coido que aínda se ten que apoiar máis a lingua, non só por parte de entidades públicas senón tamén privadas. As primeiras deberían empurrar máis ás segundas! Que non sexa unha lingua en extinción!! Cantante / docente. hai 9 anos
Susana Iglesias Fariñas Susana Iglesias Fariñas Licenciada en Filoloxía Galega e Profesora Colaboradora da SXPL. hai 9 anos
Susana Susana Poque temos dereito a recibir información na nosa lingua Profesora hai 9 anos
Sol Beiroa Sol Beiroa mestra hai 9 anos
Sofia Rama Sofia Rama para deixar de ser un in-país, Galego si, si, si! Docente hai 8 anos
Soco García Conde Soco García Conde Técnica de normalización lingüística no Concello de Santiago hai 9 anos
Silvia Orge Silvia Orge Vivir en Galego! ^_^ Educadora infantil hai 9 anos
Silvia Alvite Rúa Silvia Alvite Rúa Cada día máis! Enxañeira de Montes hai 8 anos
Serxio María Rodríguez Álvarez Serxio María Rodríguez Álvarez "Se aínda somos galegos é por obra e graza do noso idioma" Poeta. hai 9 anos
Sergio Álvarez Sergio Álvarez Gustaríame que cando se fai unha entrevista en galego ou unha rolda de prensa en galego, se transmita así, en galego Porteiro do Celta de Vigo hai 9 anos
Sergio Santos del Riego Sergio Santos del Riego Gústame o galego¡. Decano Facultade de Ciencias da Saúde, Universidade da Coruña. hai 8 anos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nome
TERESA BLANCO TERESA BLANCO
Suso López Suso López
Suso Iglesias Mato Suso Iglesias Mato
Suso Domínguez Suso Domínguez
Susana Trigo Arcos Susana Trigo Arcos
Susana Sánchez Arins Susana Sánchez Arins
Susana Romero Susana Romero
Susana Méndez Susana Méndez
Susana Mayo Redondo Susana Mayo Redondo
Susana Martínez Susana Martínez
Susana Iglesias Fariñas Susana Iglesias Fariñas
Susana Susana
Sol Beiroa Sol Beiroa
Sofia Rama Sofia Rama
Soco García Conde Soco García Conde
Silvia Orge Silvia Orge
Silvia Alvite Rúa Silvia Alvite Rúa
Serxio María Rodríguez Álvarez Serxio María Rodríguez Álvarez
Sergio Álvarez Sergio Álvarez
Sergio Santos del Riego Sergio Santos del Riego
1 2 3 4 5 6 7 8 9