Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Alba Naveira Romero Alba Naveira Romero Como mo digas! Xornalista hai 9 anos
Cristian Mosquera Goce Cristian Mosquera Goce A nosa lingüa, a nosa cultura, o noso pobo. Estudante de Dereito na UVIGO. hai 9 anos
Xosé Manuel Golpe Acuña Xosé Manuel Golpe Acuña Na Galiza, en Galego Técnico en enerxías renovábeis hai 9 anos
Elvira Lombao Vila Elvira Lombao Vila falo galego porque me peta Administrativo hai 9 anos
Iria Coello Alonso Iria Coello Alonso o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidades, as ideias en feitos (Castelao) Marketing hai 9 anos
Noelia Darriba García Noelia Darriba García hai 9 anos
Xosé Henrique García Outeiral Xosé Henrique García Outeiral hai 9 anos
Antón Campos González Antón Campos González Eu, en galego. Tecnico superior en recursos naturais en paro. hai 9 anos
Antón Rodríguez Antón Rodríguez A comunicación en galego, ben falado e ben escrito. Músico. hai 9 anos
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez No noso pais, na nosa lingua Enxeñeiro hai 9 anos
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez hai 9 anos
Alberte Momán Noval Alberte Momán Noval Temos dereito a escoitarnos e lernos en galego. Enxeñeiro, escritor e editor. hai 9 anos
Gustavo Gustavo Como cho digo! Falo galego porque me peta, porque é a miña lingua e porque por moitos atrancos que traten de pór, cada un de nós somos soberanos para decidir en que lingua queremos falar, ler ou escoitar. Como cho digo e como cho conto! Administrativo hai 9 anos
Ximena González Ataide Ximena González Ataide O galego é a forma que temos de transmitir o que somos, se nos traducen mudan o que somos. Queremos galego. Concelleira do BNG en Ourense hai 9 anos
Anxos Sobriño Pérez Anxos Sobriño Pérez Cóntao en galego, como cho digo! Lingüista na Administración de xustiza hai 9 anos
Andrés Couñago Laxe. Andrés Couñago Laxe. a nosa razón de ser Aprendendo o oficio de vivir. hai 9 anos
Francisco Xosé Presas Basalo Francisco Xosé Presas Basalo Biólogo hai 9 anos
Pedro Domínguez Devesa Pedro Domínguez Devesa Non necesito que me traduzas a outro idioma as entrevistas en galego, entendo a miña lingua. Como cho digo! Galego hai 9 anos
Manuel Francisco Méndez López Manuel Francisco Méndez López Escoitei, da túa boca, palabras tan marabillosas, que o mañá, nunca máis desexei que chegara. Xestor de formación. hai 9 anos
Carlos Regueiro Anca Carlos Regueiro Anca A prensa, en galego. Estudante, actor de teatro, escritor a media xornada. hai 9 anos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nome
Alba Naveira Romero Alba Naveira Romero
Cristian Mosquera Goce Cristian Mosquera Goce
Xosé Manuel Golpe Acuña Xosé Manuel Golpe Acuña
Elvira Lombao Vila Elvira Lombao Vila
Iria Coello Alonso Iria Coello Alonso
Noelia Darriba García Noelia Darriba García
Xosé Henrique García Outeiral Xosé Henrique García Outeiral
Antón Campos González Antón Campos González
Antón Rodríguez Antón Rodríguez
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez
Alberte Momán Noval Alberte Momán Noval
Gustavo Gustavo
Ximena González Ataide Ximena González Ataide
Anxos Sobriño Pérez Anxos Sobriño Pérez
Andrés Couñago Laxe. Andrés Couñago Laxe.
Francisco Xosé Presas Basalo Francisco Xosé Presas Basalo
Pedro Domínguez Devesa Pedro Domínguez Devesa
Manuel Francisco Méndez López Manuel Francisco Méndez López
Carlos Regueiro Anca Carlos Regueiro Anca
1 2 3 4 5 6 7 8 9