Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Juan José Soto Vidal Juan José Soto Vidal Como che diría eu... Empregado público hai 9 anos
Goretti Sanmartín Rei Goretti Sanmartín Rei Como che eu digo, porque así nolo contaron! Profesora hai 9 anos
Os da Ría Os da Ría Como che o digo..., ou a ;-) Músicos galegueiros hai 9 anos
Óscar Senra Gómez Óscar Senra Gómez Como cho conto ;-) Coordinador de proxectos en MaOs.gl hai 9 anos
Diana Aldao Ríos Diana Aldao Ríos Como cho digo Técnico Audioprotesista hai 9 anos
Casto Rivadulla Casto Rivadulla Como cho digo Profesor na UDC hai 8 anos
Ana Belén Rodríguez Ana Belén Rodríguez Como cho digo :D Doutora en física. Mestra de ensino secundario. Escritora. hai 9 anos
Andrea Rodríguez García Andrea Rodríguez García Como cho digo ;) Estudante de Turismo e Taquillera de Cine hai 9 anos
Berta Portero Méndez Berta Portero Méndez Como cho digo ;) Estudante de Educación Social na UDC hai 8 anos
Antón Mouriz Antón Mouriz Como cho digo ;-) Manaia, Asociación de Axuda á Adopción hai 9 anos
María Xosé Silvar, Sés María Xosé Silvar, Sés Como cho digo ;-) Cantora hai 9 anos
Luís Davila Luís Davila Como cho digo ;-) Debuxante hai 9 anos
Mónica de Nut Mónica de Nut Como cho digo ;-) Cantante hai 9 anos
Salustiano Mato Salustiano Mato Como cho digo ;-) Reitor da Universidade de Vigo hai 9 anos
Uxía Uxía Como cho digo ;-) Cantante hai 9 anos
Ezequiel Mosquera Ezequiel Mosquera Como cho digo ;-) Ciclista hai 9 anos
Manuel Rivas Manuel Rivas Como cho digo ;-) Escritor hai 9 anos
Ángel Carracedo Ángel Carracedo Como cho digo ;-) Científico. Catedrático de Medicina Legal da USC e experto internacional en xenética hai 9 anos
Xoán M. Maceiras Tajes Xoán M. Maceiras Tajes Como cho digo ;-) Funcionario hai 9 anos
Xulio Des Diz Xulio Des Diz Como cho digo ;-) Médico hai 9 anos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nome
Juan José Soto Vidal Juan José Soto Vidal
Goretti Sanmartín Rei Goretti Sanmartín Rei
Os da Ría Os da Ría
Óscar Senra Gómez Óscar Senra Gómez
Diana Aldao Ríos Diana Aldao Ríos
Casto Rivadulla Casto Rivadulla
Ana Belén Rodríguez Ana Belén Rodríguez
Andrea Rodríguez García Andrea Rodríguez García
Berta Portero Méndez Berta Portero Méndez
Antón Mouriz Antón Mouriz
María Xosé Silvar, Sés María Xosé Silvar, Sés
Luís Davila Luís Davila
Mónica de Nut Mónica de Nut
Salustiano Mato Salustiano Mato
Uxía Uxía
Ezequiel Mosquera Ezequiel Mosquera
Manuel Rivas Manuel Rivas
Ángel Carracedo Ángel Carracedo
Xoán M. Maceiras Tajes Xoán M. Maceiras Tajes
Xulio Des Diz Xulio Des Diz
1 2 3 4 5 6 7 8 9