Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Noa Presas Bergantiños Noa Presas Bergantiños Na miña terra, prensa no meu idioma Precaria hai 9 anos
Sergio Álvarez Sergio Álvarez Gustaríame que cando se fai unha entrevista en galego ou unha rolda de prensa en galego, se transmita así, en galego Porteiro do Celta de Vigo hai 9 anos
Alvaro Bao Fraga Alvaro Bao Fraga O galego, fonte cultural! Polo respecto no estado. hai 9 anos
Manuela Rocío Sampayo David Manuela Rocío Sampayo David "Se inda somos galegxs é por obra e gracia do noso idioma" Castelao... Como cho digo ;-) Politóloga hai 9 anos
Daniel Vilaverde Daniel Vilaverde Por que lle chaman tradución cando queren dicir manipulación? Poetarra hai 9 anos
Serxio María Rodríguez Álvarez Serxio María Rodríguez Álvarez "Se aínda somos galegos é por obra e graza do noso idioma" Poeta. hai 9 anos
Yolanda Castaño Yolanda Castaño Porque non quero que a miña boca sexa ventrílocua na miña propia casa. Non poñas nela palabras dun idioma que non é. Déixaa que soe ao natural Poeta e comunicadora hai 9 anos
Elvira Riveiro Tobío Elvira Riveiro Tobío + galego nos medios + medios en galego :-) Poeta hai 9 anos
Xusto Rodríguez Río Xusto Rodríguez Río Se che interesa o que vou contar, cóntao como cho digo. Non é moito pedir, ou? Persoal de administración e servizos. Universidade de Santiago de Compostela hai 9 anos
Paulo Cabral Pedreira Paulo Cabral Pedreira Como cho digo;-) Persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo hai 9 anos
Carolina Alonso Mosquera Carolina Alonso Mosquera LITERALMENTE EN GALEGO Persoal Servizos Xerais Sergas hai 9 anos
Pablo C. Barrera Pablo C. Barrera Cho digo cun sorriso Persoal Laboral Serv. Sociais hai 1 ano
Manuel Ayán Díaz Manuel Ayán Díaz A lingua dun país ten que ser a normal nos medios dese país. Persoa normal xubilada hai 9 anos
Paz Raña Lama Paz Raña Lama É posible Pedagoga hai 9 anos
Eva María souto Carril Eva María souto Carril como cho digo ;-) Parada hai 9 anos
Karina Parga Karina Parga En Galego, como che falo, como cho digo... Neofalante, Profesora de Francés hai 9 anos
Maria José Casqueiro Amoedo Maria José Casqueiro Amoedo Oe como cho digo ;-)? Nai hai 9 anos
Os da Ría Os da Ría Como che o digo..., ou a ;-) Músicos galegueiros hai 9 anos
Antón Rodríguez Antón Rodríguez A comunicación en galego, ben falado e ben escrito. Músico. hai 9 anos
Xoán Curiel Ares Xoán Curiel Ares Como cho digo;-) Músico, cantante hai 9 anos
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nome
Noa Presas Bergantiños Noa Presas Bergantiños
Sergio Álvarez Sergio Álvarez
Alvaro Bao Fraga Alvaro Bao Fraga
Manuela Rocío Sampayo David Manuela Rocío Sampayo David
Daniel Vilaverde Daniel Vilaverde
Serxio María Rodríguez Álvarez Serxio María Rodríguez Álvarez
Yolanda Castaño Yolanda Castaño
Elvira Riveiro Tobío Elvira Riveiro Tobío
Xusto Rodríguez Río Xusto Rodríguez Río
Paulo Cabral Pedreira Paulo Cabral Pedreira
Carolina Alonso Mosquera Carolina Alonso Mosquera
Pablo C. Barrera Pablo C. Barrera
Manuel Ayán Díaz Manuel Ayán Díaz
Paz Raña Lama Paz Raña Lama
Eva María souto Carril Eva María souto Carril
Karina Parga Karina Parga
Maria José Casqueiro Amoedo Maria José Casqueiro Amoedo
Os da Ría Os da Ría
Antón Rodríguez Antón Rodríguez
Xoán Curiel Ares Xoán Curiel Ares
3 4 5 6 7 8 9 10 11