Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Hadrián Esteves Hadrián Esteves Máis galego e menos manipulaçom nos médios de comunicaçom! Mestre hai 8 anos
Henrique Harguindey Banet Henrique Harguindey Banet Dicilo e facelo Tradutor hai 8 anos
Iago Carreira Trigo Iago Carreira Trigo As miñas declaracións como as series, en versión orixinal subtitulada Galego. hai 8 anos
Ignacio Uribarri Durán Ignacio Uribarri Durán Así o escoito!! Veterinario hai 8 anos
Ildefonso Piñeiro Ramos Ildefonso Piñeiro Ramos Profesor de ensino secundário hai 7 meses
Irene Rodríguez Buño Irene Rodríguez Buño Como cho digo:-) Especialista en mercadotecnia e comunicación hai 8 anos
Iria Aboi Ferradás Iria Aboi Ferradás Como cho digo...Como me escoitas! Queremos galego nos medios de comunicación ;-) Licenciada. hai 8 anos
Iria Ameneiros Corral Iria Ameneiros Corral A fidelidade da información empeza pola lingua. Como cho digo ;-) Bailarina, actriz, educadora social e estudante de Comunicación Audiovisual hai 8 anos
Iria Coello Alonso Iria Coello Alonso o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidades, as ideias en feitos (Castelao) Marketing hai 8 anos
Iria Veiga Ramos Iria Veiga Ramos En galego para tod@s e para todo Médica Psiquiatra hai 8 anos
Isaac Xubín Isaac Xubín Como cho digo ;-) Tradutor, escritor hai 8 anos
Isabel Vaquero Quintela Isabel Vaquero Quintela Que poidan velo como cho digo! ;-) Traballadora e delegada sindical na USC. Responsable do BNG de Ames hai 8 anos
Isaías Pérez Carballo Isaías Pérez Carballo Pola lingua que falo Autónomo hai 8 anos
Iván Méndez López Iván Méndez López Como oes! Autónomo hai 8 anos
Iván Tourís Fresco Iván Tourís Fresco O galego tamén nos programas informáticos Programador Informático hai 8 anos
Jacobo Cantorna Cigarrán Jacobo Cantorna Cigarrán Para que o que che conten soe como cho digo ;-) Desenvolvedor de software hai 8 anos
Jacobo Rivera Bermejo Jacobo Rivera Bermejo Quer ser de seu . Técnico recursos naturais hai 8 anos
Jaime Martínez Jaime Martínez Así como che digo, é como me sinto... en galego. Estudante de Arquitectura Técnica hai 8 anos
Jeremias Martinez Jeremias Martinez En galego é máis doado e fermoso. Cidadá consciente. hai 8 anos
Jesús Penelas Blanco Jesús Penelas Blanco En + sempre Xornalista hai 8 anos
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nome
Hadrián Esteves Hadrián Esteves
Henrique Harguindey Banet Henrique Harguindey Banet
Iago Carreira Trigo Iago Carreira Trigo
Ignacio Uribarri Durán Ignacio Uribarri Durán
Ildefonso Piñeiro Ramos Ildefonso Piñeiro Ramos
Irene Rodríguez Buño Irene Rodríguez Buño
Iria Aboi Ferradás Iria Aboi Ferradás
Iria Ameneiros Corral Iria Ameneiros Corral
Iria Coello Alonso Iria Coello Alonso
Iria Veiga Ramos Iria Veiga Ramos
Isaac Xubín Isaac Xubín
Isabel Vaquero Quintela Isabel Vaquero Quintela
Isaías Pérez Carballo Isaías Pérez Carballo
Iván Méndez López Iván Méndez López
Iván Tourís Fresco Iván Tourís Fresco
Jacobo Cantorna Cigarrán Jacobo Cantorna Cigarrán
Jacobo Rivera Bermejo Jacobo Rivera Bermejo
Jaime Martínez Jaime Martínez
Jeremias Martinez Jeremias Martinez
Jesús Penelas Blanco Jesús Penelas Blanco
3 4 5 6 7 8 9 10 11