Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Pedro Domínguez Devesa Pedro Domínguez Devesa Non necesito que me traduzas a outro idioma as entrevistas en galego, entendo a miña lingua. Como cho digo! Galego hai 8 anos
María Helena Álvarez Testa María Helena Álvarez Testa Non me traduzas o que che conto Son unha delineante á que levou a crise por diante... hai 8 anos
Lidia Bao Lidia Bao Non me contraduzas. Xornalista hai 8 anos
Carmen Pérez González-Granxeiro Carmen Pérez González-Granxeiro Non hai arte sen lingua, nin cultura sen as verbas que a artellan. Non somos se non nos nomeamos. Artista. www.carmenpggranxeiro.com hai 8 anos
María Blanco Crespo María Blanco Crespo Non deixo que ninguén me quite a lingua da boca. Docente de Ensino Secundario hai 8 anos
Pablo Remuiñán Pablo Remuiñán Non deixemos que a nosa lingua esmoreza Condutor hai 8 anos
Xavi Cervantes Xavi Cervantes Nom me traduzas. As minhas palavras, como chas digo ;-) Estudante hai 8 anos
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez No noso pais, na nosa lingua Enxeñeiro hai 8 anos
Mario Otero Diz Mario Otero Diz Ninguén virá a salvar o noso galego, é a nosa responsabilidade. Director da Orquestra Universitaria de Santiago de Compostela hai 8 anos
MªIsabel Serantes MªIsabel Serantes Na nosa terra, na nosa lingua, toda a información. Mestra hai 8 anos
Noa Presas Bergantiños Noa Presas Bergantiños Na miña terra, prensa no meu idioma Precaria hai 8 anos
Susana Sánchez Arins Susana Sánchez Arins Na língua que eu falo! mestra e poeta dependendo da hora hai 8 anos
Jorge Mira Jorge Mira Na lingua que emana de xeito natural nesta fin da Europa continental Catedrático de Electromagnetismo da USC e comunicador científico hai 8 anos
Sandra Sendin Sandra Sendin Na Galiza, sempre en Galego Administrativo hai 8 anos
Xosé Manuel Golpe Acuña Xosé Manuel Golpe Acuña Na Galiza, en Galego Técnico en enerxías renovábeis hai 8 anos
Diego Boquete Sánchez Diego Boquete Sánchez Na Galiza PRENSA en Galego! Orixinal, non? Mestre galego! hai 8 anos
Hadrián Esteves Hadrián Esteves Máis galego e menos manipulaçom nos médios de comunicaçom! Mestre hai 7 anos
Manuel Reyes Villar Manuel Reyes Villar Mudar a miña lingua é manipular a realidade Filólogo e mebro do grupo de rock Os John Deeres hai 8 anos
Xavier Vence Deza Xavier Vence Deza Mira que era ben máis fácil poñelo como cho digo! Catedrático Economía Aplicada USC Portavoz Nacional do BNG hai 8 anos
Manuel Bragado Manuel Bragado Lendo en galego dámoslle máis futuro ao idioma. Como cho digo :-) Editor e presidente da Asociación Galega de Editores hai 8 anos
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nome
Pedro Domínguez Devesa Pedro Domínguez Devesa
María Helena Álvarez Testa María Helena Álvarez Testa
Lidia Bao Lidia Bao
Carmen Pérez González-Granxeiro Carmen Pérez González-Granxeiro
María Blanco Crespo María Blanco Crespo
Pablo Remuiñán Pablo Remuiñán
Xavi Cervantes Xavi Cervantes
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez
Mario Otero Diz Mario Otero Diz
MªIsabel Serantes MªIsabel Serantes
Noa Presas Bergantiños Noa Presas Bergantiños
Susana Sánchez Arins Susana Sánchez Arins
Jorge Mira Jorge Mira
Sandra Sendin Sandra Sendin
Xosé Manuel Golpe Acuña Xosé Manuel Golpe Acuña
Diego Boquete Sánchez Diego Boquete Sánchez
Hadrián Esteves Hadrián Esteves
Manuel Reyes Villar Manuel Reyes Villar
Xavier Vence Deza Xavier Vence Deza
Manuel Bragado Manuel Bragado
4 5 6 7 8 9 10 11 12