Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Xosé Vázquez Pintor Xosé Vázquez Pintor ....porque / sabes a esencia e patrimonio, porque / es nosa e miña a un tempo / cando vou na soedade do xardín e teño / espazo para estar.../ nese cáliz da rosa permanente / que ti es, dende o máis antigo sol / que chama na mañá polos insectos xubilado hai 7 anos
esther torres taboada esther torres taboada profesora hai 7 anos
Anxo Otero Anxo Otero así, deste xeito, como cho digo! profesor Celga despedido hai 7 anos
Paulo Rendo Martínez Paulo Rendo Martínez O galego ponos no mundo. profesor hai 7 anos
Francisco Conde Cid Francisco Conde Cid Que non me traduzan profesor hai 7 anos
Rosa Martinez Vilas Rosa Martinez Vilas O galego é importante, quero galego! poeta hai 7 anos
Xose Ramon Branco Sueiro Xose Ramon Branco Sueiro a palbra no tempo.....somos médico hai 7 anos
irene castro moscoso irene castro moscoso Divírtete en galego monitora de ocio e tempo libre, cantareira afeccionada hai 6 anos
david otero david otero tal...cal...como cho digo...vale? mestre,escritor hai 7 anos
Susana Sánchez Arins Susana Sánchez Arins Na língua que eu falo! mestra e poeta dependendo da hora hai 7 anos
Sol Beiroa Sol Beiroa mestra hai 7 anos
pili lema alvarellos pili lema alvarellos o galego sempre é a miña lingua mestra hai 7 anos
maria pilar garcia rego maria pilar garcia rego Cóntocho en galego. Falo coma ti! locutora e redactora de television hai 7 anos
Norberto Varela Calvo Norberto Varela Calvo Unha maré de verbas galegas en todas as bocas lector hai 7 anos
Martín Outeiriño santos Martín Outeiriño santos galego hai 7 anos
Olalla Manzano Olalla Manzano como cho digo ;-) galega hai 7 anos
Fina Guitián Fina Guitián así mesmo cho digo funcionaria bibliotecas hai 7 anos
Darío Iglesias Feal Darío Iglesias Feal farmacéutico hai 7 anos
juáncho castaño vicente juáncho castaño vicente o galego, en galego estudio de publicidade hai 7 anos
Eduardo Nicolano Estévez Eduardo Nicolano Estévez como cho digo, dígocho en verso ;-) escritor e analista de sistemas hai 7 anos
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nome
Xosé Vázquez Pintor Xosé Vázquez Pintor
esther torres taboada esther torres taboada
Anxo Otero Anxo Otero
Paulo Rendo Martínez Paulo Rendo Martínez
Francisco Conde Cid Francisco Conde Cid
Rosa Martinez Vilas Rosa Martinez Vilas
Xose Ramon Branco Sueiro Xose Ramon Branco Sueiro
irene castro moscoso irene castro moscoso
david otero david otero
Susana Sánchez Arins Susana Sánchez Arins
Sol Beiroa Sol Beiroa
pili lema alvarellos pili lema alvarellos
maria pilar garcia rego maria pilar garcia rego
Norberto Varela Calvo Norberto Varela Calvo
Martín Outeiriño santos Martín Outeiriño santos
Olalla Manzano Olalla Manzano
Fina Guitián Fina Guitián
Darío Iglesias Feal Darío Iglesias Feal
juáncho castaño vicente juáncho castaño vicente
Eduardo Nicolano Estévez Eduardo Nicolano Estévez
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9