Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez hai 9 anos
Noelia Darriba García Noelia Darriba García hai 9 anos
Xosé Henrique García Outeiral Xosé Henrique García Outeiral hai 9 anos
Francisco Xosé Presas Basalo Francisco Xosé Presas Basalo Biólogo hai 9 anos
Paz Fernández Pereiro Paz Fernández Pereiro hai 9 anos
Rosa María Fernández Carrera Rosa María Fernández Carrera hai 9 anos
Martín Outeiriño santos Martín Outeiriño santos galego hai 9 anos
ivan tenorio gallego ivan tenorio gallego hai 9 anos
Natalia Rodriguez Natalia Rodriguez Comercio Exterior hai 9 anos
Dores Tembrás Dores Tembrás Escritora hai 9 anos
Luís Pérez Barral Luís Pérez Barral hai 9 anos
MANUEL VAZQUEZ BALDOMIR MANUEL VAZQUEZ BALDOMIR hai 9 anos
Raquel Martínez Casal Raquel Martínez Casal hai 9 anos
Alba Cividanes Ortega Alba Cividanes Ortega Estudante de Língua e Literatura Galega hai 9 anos
Darío Iglesias Feal Darío Iglesias Feal farmacéutico hai 9 anos
Rocío da Igrexa Prego Rocío da Igrexa Prego hai 9 anos
Sol Beiroa Sol Beiroa mestra hai 9 anos
Ana Rial Aparicio Ana Rial Aparicio hai 9 anos
Ildefonso Piñeiro Ramos Ildefonso Piñeiro Ramos Profesor de ensino secundário hai 9 meses
Susana Iglesias Fariñas Susana Iglesias Fariñas Licenciada en Filoloxía Galega e Profesora Colaboradora da SXPL. hai 9 anos
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nome
Francisco Xosé Delgado Martínez Francisco Xosé Delgado Martínez
Noelia Darriba García Noelia Darriba García
Xosé Henrique García Outeiral Xosé Henrique García Outeiral
Francisco Xosé Presas Basalo Francisco Xosé Presas Basalo
Paz Fernández Pereiro Paz Fernández Pereiro
Rosa María Fernández Carrera Rosa María Fernández Carrera
Martín Outeiriño santos Martín Outeiriño santos
ivan tenorio gallego ivan tenorio gallego
Natalia Rodriguez Natalia Rodriguez
Dores Tembrás Dores Tembrás
Luís Pérez Barral Luís Pérez Barral
MANUEL VAZQUEZ BALDOMIR MANUEL VAZQUEZ BALDOMIR
Raquel Martínez Casal Raquel Martínez Casal
Alba Cividanes Ortega Alba Cividanes Ortega
Darío Iglesias Feal Darío Iglesias Feal
Rocío da Igrexa Prego Rocío da Igrexa Prego
Sol Beiroa Sol Beiroa
Ana Rial Aparicio Ana Rial Aparicio
Ildefonso Piñeiro Ramos Ildefonso Piñeiro Ramos
Susana Iglesias Fariñas Susana Iglesias Fariñas
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9