Persoas

Nome Frase Cargo, profesión ou descrición Asinou...
Gustavo Cochón Rodríguez Gustavo Cochón Rodríguez Como cho digo, así é! Educador ambiental e interprete do patrimonio hai 7 anos
Bieito Barreira Barreira Bieito Barreira Barreira Toca, baila e desfruta como cho digo Gaiteiro da Liga Gaiteira Galega hai 7 anos
Alberto González-Alegre Alberto González-Alegre Veña!!! Crítico de arte hai 7 anos
Irene Rodríguez Buño Irene Rodríguez Buño Como cho digo:-) Especialista en mercadotecnia e comunicación hai 7 anos
Ladislau da Regueira Ladislau da Regueira Como cho digo;-)? Em galego, assim que não me faghas "tradução simultánea" Artista Visual hai 7 anos
Serxio María Rodríguez Álvarez Serxio María Rodríguez Álvarez "Se aínda somos galegos é por obra e graza do noso idioma" Poeta. hai 7 anos
Manuel Ayán Díaz Manuel Ayán Díaz A lingua dun país ten que ser a normal nos medios dese país. Persoa normal xubilada hai 7 anos
Nuria Pampín Rey Nuria Pampín Rey eu quero Estudante hai 7 anos
Margarita González Mariño Margarita González Mariño Respéctame e escríbeo como cho digo! Profesora hai 7 anos
Mario Otero Diz Mario Otero Diz Ninguén virá a salvar o noso galego, é a nosa responsabilidade. Director da Orquestra Universitaria de Santiago de Compostela hai 7 anos
Anxo Otero Anxo Otero así, deste xeito, como cho digo! profesor Celga despedido hai 7 anos
Brais Fortes Novoa Brais Fortes Novoa As palabras que digo, escríbeas tal e como chas digo ;-) Estudante de enxeñaría industrial e matemáticas hai 7 anos
Susana Iglesias Fariñas Susana Iglesias Fariñas Licenciada en Filoloxía Galega e Profesora Colaboradora da SXPL. hai 7 anos
Román Cerqueiro Landín Román Cerqueiro Landín Dime que non se entende do que che digo Profesor de Ensino Secundario hai 7 anos
Xavi Cervantes Xavi Cervantes Nom me traduzas. As minhas palavras, como chas digo ;-) Estudante hai 7 anos
Soco García Conde Soco García Conde Técnica de normalización lingüística no Concello de Santiago hai 7 anos
Pablo Remuiñán Pablo Remuiñán Non deixemos que a nosa lingua esmoreza Condutor hai 7 anos
Isaac Xubín Isaac Xubín Como cho digo ;-) Tradutor, escritor hai 7 anos
Diana Aldao Ríos Diana Aldao Ríos Como cho digo Técnico Audioprotesista hai 7 anos
Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez Arqueólogo hai 7 anos
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nome
Gustavo Cochón Rodríguez Gustavo Cochón Rodríguez
Bieito Barreira Barreira Bieito Barreira Barreira
Alberto González-Alegre Alberto González-Alegre
Irene Rodríguez Buño Irene Rodríguez Buño
Ladislau da Regueira Ladislau da Regueira
Serxio María Rodríguez Álvarez Serxio María Rodríguez Álvarez
Manuel Ayán Díaz Manuel Ayán Díaz
Nuria Pampín Rey Nuria Pampín Rey
Margarita González Mariño Margarita González Mariño
Mario Otero Diz Mario Otero Diz
Anxo Otero Anxo Otero
Brais Fortes Novoa Brais Fortes Novoa
Susana Iglesias Fariñas Susana Iglesias Fariñas
Román Cerqueiro Landín Román Cerqueiro Landín
Xavi Cervantes Xavi Cervantes
Soco García Conde Soco García Conde
Pablo Remuiñán Pablo Remuiñán
Isaac Xubín Isaac Xubín
Diana Aldao Ríos Diana Aldao Ríos
Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez
9 10 11 12 13 14 15 16 17